Staročeská kronika tak řečeného DALIMILA

Databáze slov a tvarů

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta pedagogická

Katedra českého jazyka a literatury
PhDr. Eva Pasáčková, CSc. epasacko@kcj.zcu.cz Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D. spevacko@kcj.zcu.cz

Webová aplikace – řešitelé

Bc. Ondřej Anděl andelo@students.zcu.cz Bc. Tomáš Pašek pasekt@students.zcu.cz Bc. Milan Vacek vacekm@students.zcu.cz Bc. Ondřej Drtina drtinao@students.zcu.cz