Staročeská kronika tak řečeného DALIMILA

Databáze slov a tvarů

Webová aplikace indexu slov a tvarů Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila zpřístupňuje slova a slovní tvary, které jsou doloženy v dochovaných textových pramenech této staročeské památky. Index vychází z lístkové kartotéky slov vytvořené prof. Jiřím Daňhelkou (54 482 lístky) v souvislosti s přípravou vydání edice (Daňhelka, J.; Hádek, K.; Kvítková, N.: Staročeská kronika tak řečeného Dalimila. 1, 2 Vydání textu a veškerého textového materiálu. Praha: Academia: 1988). Zahrnuje všechna doložená slova a jejich slovní tvary, a to v transkribované podobě, jejich morfologickou charakteristiku, údaj o textových pramenech, v nichž se tvary nachází, přesnou lokaci (číslo kapitoly, číslo verše). V položce doplňující údaj je uveden případný odkaz k variantní formě lexému, u slovesných tvarů je údaj o doložené konstrukční spojitelnosti (valenci), výjimečně také o spojitelnosti sémantické. Poznámky připojené k jednotlivým tvarům upozorňují na písařskou či opisovačskou chybu nebo upozorňují na úplné čtení dokladu.